Get Adobe Flash player

วันมาฆบูชา 2560

งานบุญวันมาฆบูชา วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดโอไอโอธรรมาราม งานบุญวันมาฆบูชา ปี พุทธศักราช 2560 (2017) วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 (Saturday, February 11, 2017) และวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 (Sunday, Februay 12, 2017) ณ วัดโอไอโอธรรมาราม (Wat Ohio Dhammaram) 1765 Huy Rd. Columbus, Ohio 43224  Tel: (614)263-6331

เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ปี พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันเพ็ญที่ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ท่ามกลางภิกษุสงฆ์ 1,250 รูป ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือเป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ และเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น

 ดังนั้น ทางวัดโอไฮโอธรรมาราม ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยและชาวพุทธทุกหมู่เหล่า จึงได้กำหนดให้มีงานบุญวันมาฆบูชา ในวันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560 จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมงานและทำบุญดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)

     เวลา 10.45 น. (10.45 AM)   –ทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

     เวลา 19.00 น.  สวดมนต์ทำวัตรเย็น และเจริญเมตตาภาวนา

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (Sunday, February 12, 2017) งานบุญวันมาฆบูชา

     เวลา 10.45 น. (10.45 AM)   –ทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

     เวลา 11.50 น. (11.50 AM)   -สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน

     เวลา 12.15 น. (12.15 PM)   –ฟังพระธรรมเทศนาและเจริญเมตตาภาวนา

                                             – ถวายสังฆทาน และถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างวัด

                                             -พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

 ขอให้ทุกท่านผู้ใจบุญและครอบครัว พร้อมญาติสนิทมิตรสหาย ที่ได้อุปถัมภ์ค้ำจุนวัดและพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด จงมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และเจริญรุ่งเรืองในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป สาธุพุทโธ

 สนใจติดตามดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในเรื่องสังเขปประวัติวัดโอไฮโอธรรมาราม-ผลงานกิจกรรมบำเพ็ญกุศล-การส่งเสริมการศึกษาและบริการชุมชน และ ได้ใน www.watohio.com

 

Copyright © วัดโอไฮโอธรรมาราม เมืองโคลัมบัส มลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา.