Get Adobe Flash player

งานบุญปีใหม่ 2560

งานบุญปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (Sunday, JANUARY 2017) ณ วัดโอไฮโอธรรมาราม เมืองโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ เริ่มงานบุญตั้งแต่เช้าเวลา ๑๐.๓๙ น. เป็นต้นไป

ด้วยวัดโอไฮโอธรรมาราม (Wat Ohio Dhammaram) ศูนย์รวมจิตใจคนไทยและชาวพุทธทุกหมู่เหล่า ได้ก่อตั้งสร้างมาเป็นเวลา ๙ ปี กว่าแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ 

(๑) เพื่อเป็นที่พักและปฏิบัติธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต

(๒) เพื่อส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

(๓) เพื่อบริการชุมชนและสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ ฯลฯ ซึ่งวัดสำคัญแห่งนี้ ได้มีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรมาโดยลำดับมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

 

ในวาระโอกาสมหามงคลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทางวัดโอไฮโอธรรมาราม จึงได้กำหนดจัดงานบุญ ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๙ น. เป็นต้นไป

โดยกำหนดให้มีการทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ การสวดมนต์ไหว้พระ การฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรมกรรมฐาน รวมทั้งตั้งกองทุนบุญนิธิทอดผ้าป่าสามัคคีปลดหนี้สินวัด ฯลฯ

 

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมทำบุญมหากุศลดังกล่าว และขอให้สาธุชนคนใจบุญทุกท่านและครอบครัว มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และมีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป สาธุพุทโธ

 

สวัสดีวันขึ้นปีใหม่       

จิตแจ่มใสฤทัยเบิกบาน

ทำบุญอุทิศตั้งจิตอธิษฐาน       

สุขสำราญทานศีลภาวนา

วันคืนล่วงเลยผ่านไป      

จงอย่าได้ประมาทในชีวา

ปฏิบัติธรรมตามรอยพระศาสดา       

สติปัญญาพาจิตเกษมศานต์

ขออวยชัยให้ทุกท่านโชคดี       

ใจเปรมปรีดิ์มีสุขตลอดกาล

ไร้ทุกข์พ้นโศกโรคภัยไม่แผ้วพาน       

บุญบันดาลงานมโนพุทโธธรรม

ปีเก่าล่วงเลยผ่านไป       

ขึ้นปีใหม่ด้วยใจชุ่มฉ่ำ

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำ 

สุขเลิศล้ำค้ำใจให้เจริญ

ส่งความสุขไปทั่วทั้งโลกา

จิตหรรษาชาวประชาเพลิดเพลิน

อภัยทานสิ่งใดใครล่วงเกิน      

ที่ห่างเหินเชิญสามัคคี

ขอทุกท่านสมปรารถนา       

ด้วยบุญญาพุทธบารมี

มอบธรรมนำสุขประเสริฐศรี

ขอให้โชคดี...วันปีใหม่เอย

 

Copyright © วัดโอไฮโอธรรมาราม เมืองโคลัมบัส มลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา.